logoיוזמה שנשלחה לכבוד הרבנים : הרב עובדיה יוסף, הרב אליישיב, הרב מצגר, הרב בצרי, בעניין אחדות עם ישראל במוצאי יום כיפור

URCreative
כל הזכויות שמורות ל URCreative